Regulamin

Regulamin. Prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem przyjmowania zleceń regeneracji i trybem rozpatrywania reklamacji.

 1. Właścicielem strony www.regeneracja-maglownic.pl jest firma „RG” sp.j. z siedzibą w Modlniczce k/Krakowa ul.Handlowców 2, REGON: 120595951, zwana dalej Sprzedawcą.

2. Sprzedawca oferuje następujący zakres usług: regeneracja przekładni kierowniczych wspomaganych, niewspomaganych i elektrycznych, pomp wspomagania układu kierowniczego, wahaczy do BMW E46, a także sprzedaje zregenerowane w/w części oraz części zamienne do przeprowadzenia samodzielnej regeneracji.

2. Zlecenie wykonania usługi lub zakup może być dokonany przez osoby pełnoletnie osoby fizyczne lub prawne, zwane dalej Kupującym.

3. Podawane przez Sprzedającego ceny (z wyjątkiem kosztów transportu) są cenami netto (należy doliczyć do nich 23% VAT) i wyrażone są w PLN. Do każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

Tryb składnia zleceń na regenerację i ich realizacja

1. Zlecenia na regenerację części są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.

2. W momencie przyjmowania zlecenia, Sprzedawca wypełnia formularz, a Kupujący jest zobowiązany do podania następujących danych:

a) marka i model samochodu, rok produkcji
b) opis usterek, objawów, które są powodem złożenia zlecenia na naprawę (ewentualnie dodatkowe informacje / oczekiwania Kupującego)
c) imię i nazwisko / nazwa firmy, adres odbioru / dostawy, nr telefonu, ewentualnie dane do wystawienia faktury VAT (jeśli są inne niż adres dostawy). Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Sprzedający oświadcza, że podane przez Kupującego dane osobowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu realizacji zlecenia oraz pod żadnym pozorem i w jakimkolwiek celu nie zostaną udostępnione instytucjom i osobom trzecim.
d) na formularzu zostanie zapisana uzgodniona pomiędzy Sprzedającym i Kupującym cena netto do zapłaty lub „widełki” cenowe, jeśli określenie ostatecznej ceny nie będzie z jakiś powodów możliwe.

3. W przypadku konieczności (niezgłoszone wcześniej uszkodzenia, konieczność przeprowadzenia dodatkowych napraw, etc.), firma „RG” zastrzega sobie prawo do zmiany podanej wcześniej ceny, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kupującym. W przypadku braku akceptacji ze strony Kupującego, może się on wycofać z dalszej realizacji zlecenia, ponosząc jedynie koszty transportu.

4. Przed wysyłką należy zdemontować (o ile to możliwe) czujnik servotronic, ponieważ w trakcie transportu może ulec uszkodzeniu, a nie jest to niezbędna część do przetestowania przekładni. Za uszkodzenie mechaniczne czujnika w transporcie firma „RG” nie ponosi odpowiedzialności.

Czas realizacji zlecenia

1. Firma „RG” dołoży wszelkich starań, aby regeneracja powierzonej części przebiegła możliwie najszybciej i najsprawniej.

2. Średni czas wykonania typowej regeneracji wynosi 2 dni robocze. Jednak z przyczyn niezależnych (np. duża ilość zleceń w danym dniu, chwilowy brak części zamiennych, itp.), okres ten może ulec wydłużeniu. Podany termin nie uwzględnia czasu na dostawę części.

3. W przypadku zleceń nietypowych, czas realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

4. Zlecenie odbioru przesyłki od Kupującego (w przypadku korzystania z kuriera), będzie przekazane firmie kurierskiej natychmiast po przyjęciu przez nas zlecenia na wykonanie usługi, jednak odbiór towaru nastąpi w tym samym dniu lub w następnym dniu roboczym w zależności od godziny przyjęcia zlecenia, jak również lokalizacji miejsca odbioru.

 

Zapłata za usługę lub towar

1. Zapłata za wykonaną usługę lub towar może być dokonana:

a/ za pobraniem – zapłata kurierowi w momencie odbioru,

b/ przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany rachunek bankowy,

c/ gotówką w siedzibie naszej firmy.

 

Reklamacje

1. Na zakres wykonanych prac Sprzedający udziela najdłuższej, możliwej gwarancji i rękojmi przewidzianej przepisami prawa.

2. W przypadku reklamacji klient jest zobowiązany dostarczyć część wymontowaną w możliwie najkrótszym czasie od momentu stwierdzenia nieprawidłowości działania oraz z możliwie najdokładniejszym opisem reklamacji.

3. Czas na rozpatrzenie reklamacji, zgodnie z przepisami prawa, wynosi 14 dni roboczych. Jednak w praktyce każda reklamacja traktowana jest priorytetowo: firma „RG” dokłada wszelkich starań, aby została ona załatwiona możliwie najszybciej.

4. Po oględzinach, testach etc. w przypadku stwierdzenia BEZZASADNOŚCI reklamacji, usterka będzie mogła zostać usunięta odpłatnie, wg odrębnych ustaleń, a Klient zostanie obciążony kosztami transportu.

6. UWAGA! Nie będą przyjmowane żadne przesyłki przysyłane do firmy „RG” na koszt firmy i za pobraniem.

 

Postanowienia końcowe

1. Składając zlecenie / zamówienie, Kupujący akceptuje jednocześnie warunki powyższego regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi wytycznymi, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Dziękujemy za zaufanie. Dołożymy wszelkich starań, aby dołączyli Państwo do grona naszych zadowolonych Klientów.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]